Uniqa osiguranje d.d.

Home / Uniqa osiguranje d.d.

download

Uniqa d.d.

Prodajno mjesto Cazin

Telefon: 037 539 087

Fax: 037 539 086

Besplatni info telefon: 080 02 02 51

E-mail: info.uniqa@uniqa.ba

Osiguravajuće društvo osnovano je 1997. godine. Orijentacija na potrebe klijenata i njihovu sigurnost, perspektivan mladi kadar i tendencija stalnog rasta i razvoja opredijelili su austrijsku bankarsku kuću Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG iz Beča da krajem 2001.godine postane većinski dioničar Društva.

Podrška većinskog vlasnika rezultirala je unapređenjem poslovnih procesa, unapređenjem postojećih i uvođenjem novih usluga osiguranja od kojih je najznačajnije životno osiguranje (uvedeno početkom 2002.godine).

U maju 2005. godine UNIQA Group Austria, kao jedna od vodećih osiguravajućih grupa u Centralnoj Evropi i najveće austrijsko osiguranje, prepoznaje kvalitet na bosanskohercegovačkom tržištu osiguranja i započinje proces preuzimanja vlasništva nad Raiffeisen Osiguranjem. Isti je završen u oktobru kupovinom preostalih dionica od Raiffeisen Bank dd BiH čime je zaokružen ukupan udjel UNIQA-e u dioničkom kapitalu Osiguranja na 99,8%, a Raiffeisen Osiguranje je postalo dio UNIQA grupacije osiguravajućih društava. U junu 2006. godine i zvanično mijenja ime u UNIQA Osiguranje dd Sarajevo.

MISIJA

UNIQA je evropsko osiguranje sa austrijskim identitetom koje predstavlja ekonomsku i etičku dodanu vrijednost na svakom području na kojem posluje. Povjerenje i odanost klijenata dobijamo pružanjem proizvoda i usluga vrhunskog kvaliteta, kao i pružanjem dugoročne koristi po tržišno prilagođenoj cijeni. Mi nudimo finansijske usluge iznad prosjeka čime obezbjeđujemo konstantan rast i omogućujemo našim dioničarima da ostvare svoje ciljeve.

UNIQA korporativne vrijednosti

Pet UNIQA vrijednosti predstavljaju duboko ukorjenjene principe poslovanja kojih se strogo pridržavamo svugdje gdje je UNIQA prisutna. Na ovim osnovama UNIQA može kreirati novo bez umanjenja značaja starog i provjerenog:

  • Kvalitet
  • Poštovanje
  • Pristojnost
  • Zajedništvo
  • Fleksibilnost


Korporativna filozofija

UNIQA je jedinstvena i predstavlja ekonomsku dodanu vrijednost sa kojom Grupa operiše u interesu njenih klijenata i dioničara. UNIQA predstavlja visoko kvalitetne usluge i proizvode kao pouzdanu bazu za povjerenje i odanost klijenata. Ove osnove predstavljaju najbolje preduslove za kvalitativno tržišno vodstvo UNIQA-e u Austriji u Centralnoj Evropi.

Ključni cilj

UNIQA-in ključni cilj je da pruži kvalitet i uslugu, podršku klijentima i proizvode koji su jedinstveni (eng. unique), odnosno identificira i zadovolji individualne potrebe klijenata. Tako je i promjena imena označila i jedan novi pristup u poslovanju-od proizvodne orijentacije prema orijentaciji ka iznalaženju najboljih rješenja u pružanju usluga.

Facebook YouTube