Kula Gradačac

Stil je stav!

Home / Kula Gradačac

Kula Gradačac

Prodajno mjesto Cazin

Telefon:  +387 35  817 229, +387 35 818 366

Web: www.kula.ba

 

O firmi – opšte informacije sa  kratakim historijskim razvojem.

“Industrija modne konfekcije ”Kula” d.o.o. Gradačac utemeljena je 1960. godine kao mala lokalna konfekcijska radionica koja je poslovala u teškim uvjetima, razmještena na više lokacija  udaljenih i po nekoliko kilometra. Tokom 1972. godine preduzeće je izmješteno na novu lokaciju u industrijskoj zoni grada, koja je omogućavala budući rast i razvoj. Znatnim investiranjem izgrađen je moderan proizvodni pogon i inovirani proizvodni program. Naredne 1973. godine proizvodi koji su rađeni u Kuli Gradačac pojavili su se po prvi put na svjetskom tržištu. Početak saradnje sa njemačkom firmom ”Brinkmann” obilježava razdoblje afirmacije i razvoja.

Danas Kula predstavlja modrenu i respektabilnu fabriku na prostorima Jugoistočne Evrope sa preko 770 uposlenih radnika i godišnjom proizvodnjom od 300.000 komada odjevnih predmeta. Tehnološki visokoopremljene proizvodne linije praćene savremenom kompijuterskom podrškom pripremne proizvodnje i krojenja, sa obučenim i iskusnim uposlenicima, kadrovski osposobljena i sa jasnom poslovnom orijentacijom i definisanom poslovnom politikom, Kula se nalazi na stalnom putu prilagođavanja zahtjevima tržišta i razvoja svoje konkurentske sposobnosti na njemu.

Sa razvijenom maloprodajnom mrežom, Kula ima 14 prodavnica u 12 gradova, i to: 3 prodavnice u Gradačcu, te 1 prodavnica u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću, Travniku, Banovićima, Brčkom, Lukavcu, Bugojnu, Cazinu i Zavidovićima.

Kula redovno posjećuje sajmove mode, kako u zemlji, tako u regiji i u svijetu. Kulini  modeli viđeni su na samjovima mode u Brusselu, Lajpzigu, Duserdorfu i Brnu. Krajem 2007. godine Kula je postala licencirani GORE-TEX proizvođač, a 2008. godine službeno je dobila certifikat međunarodnog ISO stanadarda 9001:2000.”

Izvršena je recertifikacija međunarodnog ISO standarda u 9001:2008.

Facebook YouTube