Bosna-Sunce osiguranje d.d.

Home / Bosna-Sunce osiguranje d.d.

Bosna-Sunce osiguranje d.d.

Web: www.bosna-sunce.ba

Kontakt telefon: +387 (0) 37 

E-mail: 

O nama

Bosna-Sunce osiguranje d.d. Sarajevo, skraćeno BSO, pod ovim imenom posluje od 01.01.2007. godine, dok u sklopu Koncerna Agram Društvo posluje od 2004. godine. Razvojna politika Društva temelji se na formiranju stabilnog portfelja i širenju prodajne mreže, uz kvalitetnu i konkurentnu uslugu.

BSO je danas snažan brend na prostoru Federacije BiH koji je u svakom trenutku spreman svojim osiguranicima pružiti brzu, cjelovitu i kvalitetnu uslugu po najprihvatljivijim uvjetima i željama. U svojoj ponudi BSO ima: obvezno i kasko osiguranje motornih vozila, osiguranje imovine, osiguranje transporta, osiguranje od odgovornosti, putno zdravstveno osiguranje, životno osiguranje, te dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Kao moderna kompanija, BSO prati sve svjetske razvojne trendove kako bi još više približio svoje usluge potencijalnim osiguranicima i skrenuo pažnju o samoj svrsi i potrebi osiguranja u životu čovjeka današnjice.

Facebook YouTube